Op de pagina Gerlaine Jonckers wordt Javascript gebruikt. U dient dit te activeren om optimaal gebruik te maken van deze website

Hatha Yoga, een weg naar je balans

Yoga betekent harmonie, eenheid en komt neer op jezelf in balans brengen en houden. Hatha Yoga is een manier om een verbinding te vinden tussen het lichaam, het doen, en de geest, het denken.

Yoga laat ons zien en begrijpen dat het lichaam van de mens reageert op datgene wat we denken.

Lichaamsoefeningen / lichaamshoudingen (asana's), ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen hebben tot doel evenwicht te brengen.

Evenwicht in jezelf en ook tussen jezelf en de wereld rondom je.

Yoga is niet zweverig. Yoga is geen sport. Je hoeft niet in staat te zijn je in allerlei bochten te wringen of op je hoofd te kunnen staan. Yoga is niet prestatiegericht, je werkt binnen je eigen mogelijkheden. Het gaat niet om de prestatie, maar om je persoonlijke ervaring. Yoga is een kwestie van "doen". Aldoende ervaar je de invloed van yoga op je algehele gezondheid.

Yoga is bewustwording.

Aandacht voor jezelf ...... aandacht voor de ander.