Op de pagina Gerlaine Jonckers wordt Javascript gebruikt. U dient dit te activeren om optimaal gebruik te maken van deze website

Privacy statement Gerlaine Jonckers

Gerlaine.nl vindt het vertrouwelijk behandelen van persoonlijke informatie uiterst belangrijk.

Gerlaine.nl verzamelt uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers aan onze website wordt verstrekt. Die informatie wordt onder meer verkregen doordat bezoekers aan de website door middel van e-mail of telefonisch contact informatie aanvragen, een afspraak willen maken een vraag stellen.

Het kan ook mogelijk zijn dat bezoekers aan de website zich voor bepaalde (toekomstige) onderdelen of dienstverlening - zoals het ontvangen van een nieuwsbulletin, het plaatsen van een bestelling of aanvraag van een publicatie - willen en / of moeten laten registreren, een publicatie of anderszins bestellen.
Wanneer een bezoeker dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt.

De verkregen informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker aan onze site. Er worden alle redelijke voorzorgsmaatregelen gerealiseerd om uw informatie te beschermen gedurende de tijd dat wij erover beschikken.

Om het bezoek aan de site zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van zgn. cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achter gelaten. Deze cookies worden niet gebruikt om het gebruikspatroon van individuele bezoekers van onze site in kaart te brengen.

De op de website staande persoonsgegevens die vallen onder de wetgeving m.b.t. persoonsgegevens, zijn uitsluitend opgenomen na mondelinge en / of schriftelijke toestemming van de persoon of instelling in kwestie. Deze personen kunnen deze toestemming intrekken door contact op te nemen met Gerlaine.nl via de contact pagina.

Aan de verzamelde statistische gegevens, zoals het aantal bezoekers aan de website, is uitsluitend cijfermateriaal geeft geen informatie over persoonsgegevens.

Copyright © Gerlaine.nl 2010 Alle rechten voorbehouden.